Nya anvisningar: stöd för ensamföretagare möjlig även för personer med pensionsinkomster

Arbets- och näringsministeriet har preciserat sina anvisningar som berör stödet för ensamföretagare. Kommunerna kan enligt anvisningarna som getts den 30 april 2020 bevilja stöd även till ensamföretagare med pensionsinkomster. Pensionsinkomster påverkar inte företagandet som heltidssyssla och utgör inte något hinder för beviljande av stöd, om övriga villkor uppfylls.

Läs mera på VASEK:s sidor