Framlagda planer

KUNGÖRELSE

Följande planer är framlagda 8.6–7.7.2020 i Korsholms ämbetshus, andra våningen:

Replot delgeneralplan
Ett program för deltagande och bedömning är framlagt (MBL 63 §).

Ändring och utvidgning av detaljplan för kvarter 1 och 8 på Fågelberget
Ett planutkast är framlagt (MBF 30 §).

Detaljplan för Hemskog 2 i Böle
Ett program för deltagande och bedömning samt ett planutkast är framlagda (MBL 63 §, MBF 30 §).

Ändring och utvidgning av detaljplan för Koskövägens vägområde i Kvevlax
Ett program för deltagande och bedömning är framlagt (MBL 63 §).

Materialet finns i första hand tillgängligt på kommunens webbplats www.korsholm.fi/planer.

Åsikter och anmärkningar kan framföras senast 7.7.2020 till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning@korsholm.fi.

Korsholm 7.6.2020
Planläggningsavdelningen