Upphandling av maskintjänster

Samhällsbyggnad / Teknisk service begär in anbud för maskintjänster för åren 2021–2022 med möjlighet till option för 2023. Anbud ska lämnas in senast 21.8.2020 kl. 15.00.

Frågor och svar till anbudsförfrågan

Anbudsblankett Vägbelysning 5-10 ton BÄLT

Anbudsförfrågan

Anbudsblankett Fastighetsverket 2-5 ton BÄLT

Anbudsblankett Fastighetsverket 5-10 ton BÄLT

Anbudsblankett Fastighetsverket 15-20 ton BÄLT

Anbudsblankett Fastighetsverket 14-20 ton HJUL

Anbudsblankett Fastighetsverket Underhållsfordon

Anbudsblankett Fastighetsverket Lastbil, 3-axlar

Anbudsblankett Fastighetsverket Hjälpkarl, servicearbete

Anbudsblankett Grönområden 2-5 ton BÄLT

Anbudsblankett Grönområden 5-10 ton BÄLT

Anbudsblankett Grönområden 14-20 ton HJUL

Anbudsblankett Grönområden Hjälpkarl, servicearbete

Anbudsblankett Kommunalteknik 2-5 ton BÄLT

Anbudsblankett Kommunalteknik 5-10 ton BÄLT

Anbudsblankett Kommunalteknik 10-15 ton BÄLT

Anbudsblankett Kommunalteknik 15-20 ton BÄLT

Anbudsblankett Kommunalteknik 20-25 ton BÄLT

Anbudsblankett Kommunalteknik 25- ton BÄLT

Anbudsblankett Kommunalteknik 14-20 ton HJUL

Anbudsblankett Kommunalteknik Traktor

Anbudsblankett Kommunalteknik Lastbil, 3-axlar

Anbudsblankett Kommunalteknik Lastbil, 4-axlar

Anbudsblankett Kommunalteknik Hjälpkarl, servicearbete

Anbudsblankett Trafikleder 2-5 ton BÄLT

Anbudsblankett Trafikleder 10-15 ton BÄLT

Anbudsblankett Trafikleder 14-20 ton HJUL

Anbudsblankett Trafikleder Traktor

Anbudsblankett Trafikleder Hjälpkarl, servicearbete

Anbudsblankett Vattentjänstverket 5-10 ton BÄLT

Anbudsblankett Vattentjänstverket 10-15 ton BÄLT

Anbudsblankett Vattentjänstverket 15-20 ton BÄLT

Anbudsblankett Vattentjänstverket 20-25 ton BÄLT

Anbudsblankett Vattentjänstverket 14-20 ton HJUL

Anbudsblankett Vattentjänstverket Traktor

Anbudsblankett Vattentjänstverket Hjälpkarl, servicearbete

Anbudsblankett Vägbelysning 10-15 ton BÄLT

Anbudsblankett Vägbelysning 14-20 ton HJUL

Anbudsblankett Vägbelysning Traktorgrävmaskin

Anbudsblankett Vägbelysning Skylift

Anbudsblankett Vägbelysning Hjälpkarl, servicearbete