Intresseanmälningar för förbättring av Norra Funisbackvägen i Kvevlax

Korsholms kommun/Samhällsbyggnad begär in intresseanmälningar för att delta i upphandlingen av förbättring av Norra Funisbackvägen och en eventuell option för anläggande av en lekpark intill Kvevlax skolområde. Intresseanmälningar ska lämnas in till Korsholms kommun senast 3.8.2020 kl. 16.00.

För mera information samt villkor se Hilma: www.hankintailmoitukset.fi.