Upphandling av visionsplan för Helsingby-Toby

Korsholms kommun begär anbud för en visionsplan som ska ligga till grund för en delgeneralplan i Helsingby-Toby. 

Anbudet ska vara Korsholms kommun tillhanda senast torsdagen den 19.11.2020 kl.12.00. 

Förfrågningar om precisering av anbudsförfrågan kan sändas per e-post till planlaggning(at)korsholm.fi senast den 5.11.2020 och svaren publiceras 9.11.2020

Frågor& svar