Konsekvensbedömning av ny anslutning från Rv8 till Smedsby och Böle

Korsholms kommun har uppgjort en konsekvensbedömning för att undersöka konsekvenserna som en ny infart till Smedsby centrum skulle medföra. Utredningen behandlar konsekvenserna vid anläggande av ramper från norr, både infart och utfart från centrum och Böleområdet, samt anläggande av en bro som förenar och betjänar områdena på var sin sida om Smedsby omfartsväg.

Konsekvensbedömning presteras för allmänheten torsdagen 29.10 kl. 17.30–19 utan publik p.g.a. rådande omständigheter (covid-19). Informationsmötet, som även inspelas, sänds direkt via kommunens webbplats www.korsholm.fi/aktuellt. Under tillställningen är det möjligt att ställa frågor via chattfunktionen. Inspelningen av informationsmötet kan ses på kommunens webbplats www.korsholm.fi/planer

Korsholm 23.10.2020
Samhällsbyggnad