Framläggande av gaturitningar för byggande av kommunalteknik vid Gammelstadsvägen

Gaturitningar för byggande av vägar och kommunalteknik vid kvarteren 667-671 intill Gammelstadsvägen (Fattigmarksvägen) i Smedsby finns framlagda vid Korsholms ämbetshus under tiden 27.10-10.11.2020.

Eventuella anmärkningar ska lämnas in till Korsholms kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm eller till sbn@korsholm.fi, senast 10.11.2020 kl. 16.00.

Framlagda ritningar:

Planritning_Kaavapiirustus_1384.102

Längdskärning_Typtvärskärning_Pituusleikkaus_Tyyppipoikkileikkaus_1384.201

Längdskärning_Typtvärskärning_Pituusleikkaus_Tyyppipoikkileikkaus_1384.202

Längdskärning_Typtvärskärning_Pituusleikkaus_Tyyppipoikkileikkaus_1384.203

Längdskärning_Typtvärskärning_Pituusleikkaus_Tyyppipoikkileikkaus_1384.204

Längdskärning_Typtvärskärning_Pituusleikkaus_Tyyppipoikkileikkaus_1384.205