Upphandling av städtjänster

Korsholms kommun / Fastighetsverket begär in anbud för städtjänster. Frågor till anbudsförfrågan kan ställas till tekniska@korsholm.fi senast 18.1.2021 kl. 15.00. Svar publiceras på hemsidan under Aktuellt 21.1.2021. Anbud ska lämnas in senast 29.1.2021 kl. 15.00. Anbudsförfrågan med bilagor finns publicerade på Hilma.

OBS!
En korrigering till anbudsförfrågningarna:

Korjattu Versio Bilaga 2. Kulturhuset arbetsinsruktion kostnadsställe 311

Vid inlämnade av anbud vänligen bekräfta att ni har tagit del av alla korrigeringar som har blivit gjorda till anbudsförfrågningarna.

Frågor och svar till anbudsförfrågningarna (endast på finska):

Lisäselvitys, vastaukset tarjouspyyntöihin jätettyihin kysymyksiin

Korjattu Versio Bilaga 1 Virastotalo AB pohja

Korjattu Versio KAIKKIIN KOHTEISIIN Kvalitetsbedömning

Länk till Hilma för varje område/upphandling:

Upphandling av städtjänster för ämbetshuset / Siivouspalvelujen hankinta, virastotalo

Upphandling av städtjänster för vuxeninstitutet och huvudbiblioteket / Siivouspalvelujen hankinta, aikuisopisto ja pääkirjasto

Upphandling av städtjänster för Solf hälsostation / Siivouspalvelujen hankinta, Sulvan terveysasema

Upphandling av städtjänster för Helsingby hälsostation / Siivouspalvelujen hankinta, Helsingbyn terveysasema

Upphandling av städtjänster för Seniorpunkten / Siivouspalvelujen hankinta, Senioripiste

Upphandling av städtjänster för byggnadskontoret / Siivouspalvelujen hankinta, rakennustoimisto

Upphandling av städtjänster för Närsjukhuset / Siivouspalvelujen hankinta, Mustasaaren lähisairaala

Upphandling av städtjänster för Solgård / Siivouspalvelujen hankinta, Solgård

Upphandling av städtjänster för Solhörnan och Helmiina / Siivouspalvelujen hankinta, Solhörnan ja Helmiina

Upphandling av städtjänster för Aspgården och Replot hälsostation / Siivouspalvelujen hankinta, Aspgården ja Raippaluodon terveysasema