Posten försenas nästa vecka

På grund av att en del av Postens anställda går i strejk på söndag kommer post till kommunen att försenas under början av nästa vecka (v. 36). Skickad post från kommunen kan även att fördröjas under strejken.  

Enligt Posten kommer strejken att inledas på söndag 1.9 och pågå åtminstone framtill onsdag 5.9. 

Om man har brådskande ärenden som påverkas av Postens strejk kan man kontakta kommunen per e-post eller telefon. 

Posten prioriterar alla försändelser som kan ha med hälsovården att göra.