Poststrejken

Hälsovårdscentralen

På grund av postens strejk kommer vårdpersonalen att ringa de patienter som ska få kallelse och textmeddelanden används i större utsträckning än tidigare. T.ex. ordinationer för läkemedlet Marevan kommer som textmeddelande.

Familje- och individomsorgen

På grund av poststrejken skickar Familje- och individomsorgen inte ut beslut, kallelser eller andra brev. Vänligen svara i telefon när vi ringer. Beslut som är färdiga får vid behov hämtas från socialvårdstjänster, Centrumvägen 4, 3 vån.

Faktureringsanvisning

Korsholms kommun tar i första hand emot e-faktura. Kommunens e-fakturaadress är:

Korsholms kommun (FO-nummer 0181101-6)
Nätfakturaadress: FI5649581020000024
Operatör: ITELFIHH (Sparbanken) 

Alternativt kan fakturor skickas per e-post till faktura@korsholm.fi.

Som kontaktperson i dessa ärenden fungerar Henrik Sandback, henrik.sandback@korsholm.fi eller 044 727 7383.