Samarbetsområdets verksamhet v 52–1

Samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå informerar:

Verksamheten på hälsovårdscentralerna i Korsholm och Vörå är reducerad v.52 och 1, dvs 25.12.2017–7.1.2018.

Sjukskötarens telefontid
Bedömning av vårdbehov, tidsbeställning till sjukskötar- och läkarmottagning, sjukvårdsrådgivning: Korsholm: vardagar kl. 8-15, tfn 06 327 7453
Vörå: vardagar kl. 8-15, tfn 06 385 2200

Hälsovårdarens telefontid
Korsholm:
Mödrarådgivningen: för första kontakt och inskrivning vardagar kl. 12–13, tfn 044 727 1226, i övrigt fungerar mödravården normalt.
Barnrådgivningen: vardagar kl. 9-10.30, tfn 044 727 1227.

Vörå: vardagar kl. 9-11,
Mödrarådgivningen tfn 050 597 8458
Barnrådgivningen tfn 050 511 8853.

Laboratoriet öppet vardagar.
Korsholms provtagning i byarna är stängd 25.12–7.1.

Hemsjukvården fungerar normalt.

Akutmottagningarna i Smedsby och Oravais har öppet som vanligt vardagar.

Korsholm 20.12.2017
Vårdnämnden