Se upp för bluffmakare

Vattentjänstverket får ta emot allt fler samtal från fastighetsägare i Korsholm som blivit kontaktade av bluffmakare. Dessa ringer och påstår att det skall göras rörgranskningar på invånarnas fastigheter.

Ibland är det vattenledningarna och trycket som skall kontrolleras och ibland är det fastighetens avloppsledningar som skall ses över. Bluffmakarna som ringer uppger i de flesta fall även ett datum och en tidpunkt när besöket skall ske.

Vattentjänstverket påminner om att vi aldrig  anlitar utomstående entreprenörer för granskningar av kundernas vattenanslutningar eller vattenmätare. Kom ihåg att vara försiktiga med vem ni ger tillträde till er fastighet.

Vattentjänstverkets personal har alltid ID-kort med sig. Om man ändå känner sig osäker kan man alltid ringa oss och kontrollera saken.

//Vattentjänstverket