Skatten höjs inte – styrelsen budgeterar överskott

Korsholms kommunstyrelse beslöt på sitt möte den 5 november att inte föreslå någon skattehöjning för kommunfullmäktige. Skatteprocenten i Korsholm föreslås stanna på 20,75 procent medan fastighetsskatten för stadigvarande boende stannar på 0,55 procent.

De totala skatteintäkterna för 2019 förutspås ligga på 79,7 miljoner euro varav 72,5 miljoner är kommunalskatt. Verksamhetens sammanlagda kostnader budgeteras bli 4,2 miljoner euro högre än för 2018 men räkenskapens resultat skulle trots allt innehålla ett överskott på 236 117 euro. Således skulle Korsholms ackumulerade överskott stiga ytterligare och landa på 4,6 miljoner euro efter 2019.

För att uppnå ovanstående överskott innehåller styrelsens förslag en budgetminskning på totalt 2,1 miljoner euro jämfört med nämndens förslag. Varav bildningen föreslås skala av 1,8 miljoner från sitt budgetförslag. På förra styrelsemötet konstaterade ekonomidirektör Rabbe Eklund att bildningsnämnden måste komma ner mot ramen på 38,2 miljoner euro. Styrelsens uppdaterade budgetförslag för nämnden ligger på dryga 38,6 miljoner.

-          Alla nämnder måste göra det bästa av de medel de har att tillgå, konstaterar styrelseordförande Lars Gästgivars.

Sett till investeringsbudgeten är den ovanligt hög i Korsholm det kommande året, hela 19,1 miljoner euro. Här ingår bland annat en investering på 2,6 miljoner för modulhus som ska användas som evakueringsbyggnad för Keskuskoulus elever. Samhällsbyggnadsnämnden hade föreslagit att byggnaden skulle hyras men styrelsen ansåg att det är bättre att köpa allt på samma gång.

-          Genom att köpa behöver vi inte oroa oss för hyrorna samt att det lägger en mycket lugnare grund för hela projektet. Ingen ska behöva känna att det i ett senare skede är bråttom att flytta ut ur evakueringsbyggnaden på grund av ekonomiska orsaker, säger Gästgivars.

Kommundirektör Rurik Ahlberg förstår att investeringsbudgeten ser grym ut, men anser att kommunen ska ta sitt ansvar.

-          Vår roll är att bygga upp en plats där människor vill bo. Det gör ingen annan. Ska man hänga med i utvecklingen krävs investeringar i form av bland annat moderniseringar. Det är inte billigt att ha en bra och välfungerande service, säger Ahlberg.

Majoriteten av investeringarna utgörs av Smedsby skolcentrum, Keskuskoulu och Kvevlax lärcenter. Det som lyser med sin frånvaro i investeringsbudgeten är social- och hälsovården.

-          Vi lever fortfarande i tron om att det blir ett SOTE. Därför har inga investeringar planerats på denna punkt. Men om inte SOTE genomförs har vi stora investeringar att vänta även på den fronten, summerar Eklund.