Skattesatserna för 2020 fastslagna – Korsholm ligger bra till

Korsholms kommunfullmäktige fastställde inkomstskattesatsen till 20,75 procent under sitt möte den 14 november. Fastighetsskatterna justerades inte från 2019 års nivåer.

Kommunförbundet har nu sammanställt inkomstskattesatserna från alla kommuner i Finland och statistiken visar att Korsholms skattesats är lägre än på många håll i landet.

21 kommuner har samma inkomstskattesats som Korsholm medan 77 kommuner har en lägre skattesats (de åländska kommunerna är inte inräknade). Däremot har hela 196 kommuner i Finland en högre skattesats än Korsholm.

Korsholm ligger bra till även i en regional jämförelse. Landskapet Österbotten har nämligen en genomsnittlig inkomstskattesats på 21,11 procent.