Sommarens öppethållningstider

Ämbetshuset

Ämbetshuset är semesterstängt 13–31.7. Kommunens telefonväxel 327 7111 och hälsovårdscentralens telefonväxel 327 7411 betjänar normalt hela sommaren.
Den officiella anslagstavlan är tillgänglig vid ämbetshuset intill huvudingången.
Huvudingången till Korsholms ämbetshus hålls fortsättningsvis stängd fram till 30.9.

Hälsovårdscentralen

För att minimera smittspridning är det är viktigt att den som besöker mottagningen är utan förkylningssymptom.
Telefon- och sjukvårdsrådgivning 
Bedömning av vårdbehov, tidsbeställning till sjukskötar- och läkarmottagning, sjukvårds­rådgivning vardagar kl. 8–15, tfn 327 7453.
Akutmottagningen i Smedsby var­dagar kl. 8–16, tfn 327 7528.
Laboratoriets provtagning i byarna är stängd 1.6–23.8. Laboratoriet på Korsholms hälsovårdscentral är öppet vardagar kl. 7.30–14, tidsbokning möjlig via Nettiaika. Ingång via D-dörren.
Röntgen, tfn 010 326 3260 må–to kl. 8–15.30, fre 8–14.30.
Mödrarådgivningen fungerar normalt.
Barnrådgivningen på Korsholms hälsovårdscentral 15.6–9.8. Telefontid vardagar kl. 8–12, tfn 327 7494. Hälsovårdaren ringer upp kl. 12–13. Akuta samtal tas på 044 727 1227. Ingång via E-dörren.
Tandvården fungerar normalt.
Hemsjukvården fungerar normalt.

Biblioteket 1.6–31.8

Torsdag 18.6 stänger biblioteken kl.16.00. Fredag 19.6 stängt. Lördagar stängt.
Huvudbiblioteket i Smedsby, tfn 327 7270
måndag-torsdag 10–19, fredag 10–16
Kvevlax bibliotek, tfn 346 0141
måndag, torsdag och fredag 10–16, tisdag och onsdag 14–19
Solf bibliotek, tfn 344 0303
måndag och onsdag 14–19, tisdag och torsdag 9–15
Replot bibliotek, tfn 352 0072
måndag 10–13, tisdag 12–19, torsdag 17–20, fredag 10–14
Björköby bibliotek, tfn 352 4053
måndag 16–20, torsdag 10–14
Bokbussen kör inte 6.7–7.8. Tfn 050 518 1039.
Aktuella öppettider hittar du på www.fredrikabiblioteken.fi.

Journummer för socialarbete

Efter tjänstetid, tfn 325 2347.

Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynens kontaktuppgifter i juli:
29.6–12.7 Alexander Finne 044 424 9159
29.6–5.7 Lena Snellman 327 7196
13–31.7 Nina Åkerman 044 424 9185
Bygglov tas emot via Lupapiste under hela semester­perioden, www.lupapiste.fi.
Byggnadsnämndens möte i augusti hålls 19.8.

Vattentjänstverket

Felanmälan efter arbetstid, tfn 050 380 2020.

Veterinärernas journummer

Jourtelefon 0600 399 299, måndag–torsdag kl. 16–8, fredag kl. 16–måndag kl. 8.