Stöd för ensamföretagare kan ansökas nu – VASEK tar emot ansökningarna i Vasaregionen

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, ett utvecklingsbolag som ägs av kommuner, ansvarar för mottagning och behandling av ansökningar för sina medlemskommuner (Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela, Storkyro). På basis av ansökningskriteriernas uppfyllelse gör VASEK även beslutsförslag till kommunerna. Tjänsteinnehavare som kommunerna utsett för uppdraget gör de slutgiltiga stödbesluten och företagets hemkommun sköter om stödutbetalningen till företagare.

 

Läs mera på VASEKS:sidor