Stort antal brevröster

Tiden för att brevrösta i den rådgivande folkomröstningen gick ut under fredagen (15.3) kl. 19.00.

Totalt 6101 av de 14838 röstberättigade valde att avge sin röst på förhand, vilket är 41,1 procent.

Då följebrev saknades för 121 brevröster, måste dessa förkastas. En röstande som inte har returnerat följebrevet med brevrösten kan rösta ännu på söndagen i sitt röstningsområde.

På grund av det stora antalet brevröster kommer Korsholms kommun på sin webbplats att publicera resultatet av brevrösterna efter att vallokalerna stänger kl. 20.00 på söndag 17.3. Resultatet anges för hela kommunen och enligt röstningsområde.

Det slutgiltiga resultatet av folkomröstningen offentliggörs efter att samtliga röster är räknade. Det resultatet förväntas vara klart efter kl. 21.00 på söndag.