Styrelsen godkände försäljning av företagstomt

På sitt möte under måndagen 30.9 godkände Korsholms kommunstyrelse försäljningen av den 120 385 m² stora företagstomten på Vikby II-området.

Tomten omfattas av två fastigheter och har en byggrätt på 36 116 m². Köpare är Wasagroup Ab och köpesumman landade på 645 502 euro.

– Det här är en viktig affär. Genom försäljningen hoppas vi att byggandet på det strategiskt viktiga företagsområdet tar fart. För kommunen ger det även en välkommen tilläggsinkomst, säger förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada.

Styrelsen behandlade även svaret på Nicklas Nygårds (SFP) motion om ”Åtgärder i Kvevlaxkorsningen på riksväg 8”.

Eftersom Europaväg 8 är en statlig väg, är det NTM-centralen som är väghållare och juridiskt ansvarig för trafiksäkerheten och vägunderhållet. Kommunstyrelsen begär att NTM-centralen skyndsamt undersöker vilka möjligheter det finns att få trafiken att löpa smidigare och bli säkrare i Kvevlaxkorsningen.

– Styrelsen bad att NTM-centralen skriftligen så fort som möjligt besvarar hur man ska förverkliga åtgärderna. Svar vill styrelsen ha senast inom november 2019, konstaterade Jakobsson-Pada.

Styrelsen godkände även kommunens ICT-vision 2019-2021.