Trafiken på Alskatvägen leds till omvägen

Alskatvägens och Brändövägens nuvarande korsningsområde stängs natten mellan torsdag och fredag 1–2.11.2018 och trafiken leds till omvägen vid Alskatvägen som används under tiden som arbetet pågår.

I samband med detta bryts körförbindelsen i riktning mot Dragnäsbäck längs Brändövägen och som ersättande trafikled används anslutningen Alskatvägen/Gerbyvägen, som försetts med en tilläggsfil till Gerbyvägen för dem som ska svänga in på vägen norrifrån.

Under tiden som korsningsbron längs Brändövägen byggs kommer lättrafiken i Alskatvägens riktning fortsättningsvis att löpa i riktning med Alskatvägen, men på nya leder. Lättrafiken över Alskatvägen sker via Bofinkens underfart eller via Gerbyvägens anslutning.

Omvägarna som används under arbetet är belagda och under pågående arbete vid Brändövägen styrs trafiken i anslutningen med trafikljus.

Vid samma tidpunkt öppnar Vasa stad Pohjolagatan för trafik, som även trafiken på Gerbyvägen kan utnyttja.

Omvägsarrangemangen gör det möjligt att påbörja arbetet med brobygget vid Brändövägen. Enligt nuvarande uppskattning gäller arrangemangen fram till sommaren 2019, efter vilket meddelas skilt om arrangemang som ändras.

Trafikarrangemangen är omsorgsfullt planerade, men sannolikt orsakar de små fördröjningar i resetiderna i synnerhet under morgon- och kvällsrusningen. Vi ber väganvändarna reservera lite mer tid än tidigare för resandet. Vi följer upp hur trafiken löper och arrangemangen fungerar och vid behov ändras arrangemangen om det anses vara nödvändigt.

Vi ber alla trafikanter om tålamod då de rör sig i området.