Tre omröstningar om fusionsavtalet i styrelsen

Korsholms kommunstyrelse höll sitt första möte för 2019 under måndagskvällen (7.1). Under mötet diskuterades fusionsavtalet flitigt och resulterade i tre omröstningar.

Styrelseledamot Michael Luther föreslog under behandlingen att fusionsavtalet skulle återremitteras han fick understöd av Tomas Bäck. Efter omröstning föll förslaget med rösterna 9-4.

Bäck föreslog sedan, understödd av Luther och Kim Eriksson att hela avtalet skulle förkastas. Detta förslag föll med rösterna 10-3.

Till slut blev det omröstning om kommundirektör Rurik Ahlbergs förslag om att skjuta upp fusionen till 2021. KD:s förslag stod mot Anita Sundmans förslag om att hålla fast vid det som står i avtalet, fusion 2020. KD:s förslag föll med rösterna 8-5.

Bäck, Luther och Eriksson lämnade alla en avvikande åsikt till beslutet.

På samma gång beslöts även att avtalet läggs fram för allmänheten under tiden 21.1-19.2.2019.

- Avtalet är grunden för hela fusionen, men avtalet ska även implementeras. Enligt mig är det bäst att samma personer som varit med och förhandlat fram avtalet även är med och implementerar det, säger styrelseordförande Lars Gästgivars.

Var du förvånad över att röstfördelningen blev 8 mot 5?

- Nej det var jag inte och jag förstår nog att flera vänner av en fusion kan tycka att tiden är för knapp och att 2021 skulle vara lämpligare. Den tanken har inte varit helt främmande för mig heller, men för mig är det viktigare att samma personer som förhandlat är med och implementerar avtalet. Skjuts fusionen upp till 2021 så kommer vi sannolikt att ha ett tidigare kommunalval och då kan olika förtroendevalda bytas ut.

Under tiden som avtalet är framlagt kan kommuninvånarna, intresseorganisationer, föreningar, företag med flera lämna in anmärkningar. Dessa anmärkningar ska alla få ett svar. Anmärkningarna behandlas sedan på styrelsens möte den 25 mars och på fullmäktiges möte den 2 april. Senare på det mötet tar fullmäktige slutgiltigt ställning till en fusion.

Korsholms kommuns invånare ska även informeras om avtalets innehåll och innebörd under tiden för framläggningen. Hur, när och på vilket sätt detta görs tar styrelsen ställning till på sitt möte den 21 januari.

Styrelsen beslöt även att den rådgivande folkomröstningen ska hållas den 17 mars. Den 27 februari, 19 dagar före valdagen, skickas röstningsinfo ut till alla röstberättigade. Mer detaljerad information om folkomröstningen och röstningsförfarandet får kommuninvånarna inom kort.