Upphandlingar

 

03.07.2020

Upphandling av maskintjänster

Frågor och svar till anbudsförfrågan samt en tillagd anbudsblankett för kategorin vägbelysning.
24.06.2020

Intresseanmälningar för förbättring av Norra Funisbackvägen i Kvevlax

Korsholms kommun/Samhällsbyggnad begär in intresseanmälningar för att delta i upphandlingen av förbättring av Norra Funisbackvägen och en eventuell option för anläggande av en lekpark intill Kvevlax skolområde.
22.06.2020

Anbudsförfrågan på köksmaskiner till Kvevlax daghem

Anbudsförfrågan Produktförteckning
25.06.2018

Avtal för ordnande av färdtjänst

Lagen om transportservice träder i kraft 1.7.2018....