Upphandlingar

 

17.01.2020

Anbudsförfrågan på upphandling av ventilationsfilter

Frågor och svar till anbudsförfrågan.
Korsholms kommun/Fastighetsverket begär anbud för upphandling av ventilationsfilter.
Anbud ska vara inlämnade senast 20.1.2020 kl. 15.00.
08.01.2020

Intresseanmälningar för byggande av vägar och kommunalteknik på området Storgård i Smedsby

Korsholms kommun begär in intresseanmälningar för byggande av vägar och kommunalteknik på detaljplaneområdet Storgård i Smedsby. Intresseanmälningar ska vara inlämnade senast 24.1.2020 kl. 12.00.
08.01.2020

Anbudsförfrågan uppgörande av Replot delgeneralplan

Korsholms kommun begär anbud för uppgörande av del...
20.12.2019

Intresseanmälningar för grundförbättring av enskild väg, Myrvägen och Himistået

Korsholms kommun/Samhällsbyggnad begär in intresseanmälningar för grundförbättring av enskild väg, Myrvägen och Himistået i Solf.
Intresseanmälningar ska vara inlämnade senast 31.1.2020 kl. 12.00.
25.06.2018

Avtal för ordnande av färdtjänst

Lagen om transportservice träder i kraft 1.7.2018....