Utbildning

24.03.2020

Korsholms familjecenter meddelar

Det går bra att ta kontakt med Korsholms familjecenter också medan undantagstillstånd på grund av coronakrisen råder.
23.03.2020

Lediga jobb inom dagvården

Korsholms kommun söker nu två lärare och en barnskötare inom småbarnspedagogik på heltid.
20.03.2020

Riktlinjer för grundläggande utbildningens elever i årskurs 1–3

I fortsättningen kan alla grundskoleelever i årskurs 1-3 vid behov få undervisning även som närundervisning.
17.03.2020

Skolorna kommer enligt regeringens beslut att avbryta sin verksamhet under tiden 18.3-13.4.2020

Undantagsvis ordnas förskoleundervisning och undervisning för i årskurs 1–3 till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion. Dessutom ordnas som undantag närundervisning för elever som fått beslut om särskilt stöd.
17.03.2020

Förskolor och daghem öppna – avgiftsfria dagar om barnen blir hemma

Verksamhetsenheter inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisning som hålls i anslutning till dessa hålls öppna, vilket betyder att samtliga förskolor och daghem i Korsholm har öppet tillsvidare.
07.11.2019

Ändring av skoldag läsåret 2019-2020

Gällande för förskolan, grundskolan och gymnasiet ...
29.08.2019

Planerade klassresor och lägerskolor genomförs

Bildningsnämnden beslöt under torsdagseftermiddagen att alla planerade klassresor och lägerskolor för läsåret 2019-2020 genomförs enligt plan så att inga ekonomiska förluster uppstår.
16.08.2019

Lediga lärarjobb

Korsholms kommun söker nu en lärare och en barnskötare inom småbarnspedagogik på heltid.
19.12.2018

Viktig info om skolskjutsar i Smedsby

På grund av ombyggnaden av Smedsby skolcentrum har busstrafikens av- och påstigning flyttats ut till Matildavägen och Skolvägen.
09.10.2018

Mukava – Päikkys App för föräldrarna

På vårdnadshavarnas begäran har nu Mukava Appen (Päikky) tagits i bruk i Korsholm.