Utkikstornet i Svedjehamn är stängt!

Forststyrelsen har tvingats stänga Utkikstornet, Saltkaret, i Svedjehamn eftersom trapporna är helt isbelagda. 

De hala trapporna utgör en omedelbar fara för alla användare och därför är det förbjudet att gå upp i tornet tillsvidare. 

Detta förbud kan hävas då det åter är säkert att använda trapporna.