Vattentjänstverket informerar

På grund av underhållsarbete  i vattenledningsnätet kommer vattnet att vara avstängt  tisdag 29.09 kl. 09.00 - 16.00 på Österhankmovägen 220-938, Kuxvägen, Silldisvägen, Lekmosunds villaväg, Karikavägen, Rahkavägen, Bodörsvägen, Danilsidsvägen och Stråkavägen. Missfärgat vatten kan förekomma en kort tid efter avbrottet. Avvikelser i tidtabellen förbehålles. Mera information på 050- 69 613.