Viktig info om skolskjutsar i Smedsby

På grund av ombyggnaden av Smedsby skolcentrum har busstrafikens av- och påstigning flyttats ut till Matildavägen och Skolvägen.

De bussar som har av- och påstigning vid Skolvägen kör in via Korsholmsvägen - Skolvägen och åker ut via Skolvägen – Agnesvägen.

Från Skolvägen till Agnesvägens korsning är det uppförsbacke vilket vintertid kan förorsaka utmaningar för bussarna, speciellt om de skall väja för trafiken i korsningen Agnesvägen-Skolvägen.

För att förbättra trafiksäkerheten i korsningen ändras väjningsplikten vecka 51, enligt kartan nedan. 

Skolcentrum trafik