Byggnadstillsyn

På byggnadstillsyn arbetar en ledande byggnadsinspektör, två byggnadsinspektörer, en byggnadssekreterare och en byråsekreterare.

  • Ledande byggnadsinspektör Michael Ek har det övergripande ansvaret för avdelningen och bereder ärenden till byggnadsnämnden.
  • Byggnadsinspektörerna Christer Lundberg, Johan Österåker (tjänstledig) och Alexander Finne sköter syner och den dagliga kontakten till byggarna.
  • Byggnadssekreterare Carola Backman är sekreterare i byggnadsnämnden och sköter allt som berör nämndens ärenden samt avdelningens fakturering.
  • Byråsekreterare Lena Snellman sköter bygglovens registrering, utskrift och expediering.