Kontaktuppgifter

På adressen byggnadstillsynen@korsholm.fi kan man ta kontakt med oss i ärenden som berör byggnadstillsynen.