Framlagda planer


Planer du kan lämna synpunkter på

Stadsfjärdsstråket, friluftsled
Friluftsledsplanen är framlagd: 7-21.5.2019

Anmärkningarna mot planen ska riktas till NTM-centralen i Södra Österbotten och lämnas in till Korsholms kommuns planläggning senast 20.6.2019. Anmärkningarna kan sändas till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller elektroniskt till planlaggning@korsholm.fi.

Kontaktperson: Barbara Påfs
Karta
Planbeskrivning
Bilaga 1, utredning
- del 1
- del 2
- del 3


Planläggningsöversikt
Framlagt: 26.4–27.5.2019
Kontaktperson: Marika Häggblom
Planläggningsöversikt


 Blankett för åsikt/anmärkning