Framlagda planer


Planer du kan lämna synpunkter på


Ändring av detaljplan för del av kvarter 2 på Fågelbergets företagscenter
Framlagt 13.9-12.10.2018 
Skede: förslag (MBF 27§) 
Kontaktperson: Marika Häggblom
Plankarta
Planbeskrivning
Bilagor

Stranddetaljplan för Skallotören, Iskmo-Lillö
Framlagt 13.9-12.10.2018 
Skede: förslag (MBF 27§) 
Kontaktperson: Barbara Påfs
Plankarta
Planbeskrivning
Naturinventering

Stranddetaljplan över Klobbskat
Framlagt 13.9-12.10.2018 
Skede: förslag (MBF 27§) 
Kontaktperson: Barbara Påfs
Plankarta
Planbeskrivning
Illustrationer

Utvidgning av detaljplan för Svedjeback II i Karperö
Framlagt 13.9-12.10.2018 
Skede: Program för deltagande och bedömning  (MBL 63§) 
Kontaktperson: Martina Bäckman
Program för deltagande och bedömning


 

Blankett för åsikt/anmärkning