Framlagda planer


Planer du kan lämna synpunkter på


Delgeneralplan för Kvevlax
Framlagt: 12.4–11.5.2018
Skede: program för deltagande och bedömning  (MBL 63§) 
Kontaktpersoner: Barbara Påfs, Anne Holmback
Program för deltagande och bedömningPlanläggningsöversikt 2018
Framlagt: 6.4–7.5.2018
Korsholms kommun publicerar årligen en översikt över aktuella planärenden.
Planläggningsöversikten finns även tillgänglig i ämbetshuset.
Kontaktperson: Barbara Påfs, planläggningschef
Planläggningsöversikten

Detaljplan för Wahlrooska hästsportområdet i Solf
Framlagt: 6.4–19.4.2018
Skede: justerat förslag (MBF 32§
Kontaktperson: Martina Bäckman, planläggare
Plankarta
Planbeskrivning
Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning
Bilaga 2 Landskapsillustration
Bilaga 3 Uppföljningsblankett


Ändring av detaljplan för kvarter 4, 7och 12 på Vikby företagsområde
Framlagt: 27.3–25.4.2018
Skede: förslag (MBF 27§)
Kontaktperson: Anne Holmback, planläggare
Plankarta
Planbeskrivning
Bilaga A, program för deltagande och bedömning

Blankett för åsikt/anmärkning