Framlagda planer


Planer du kan lämna synpunkter på

 

Ändring av detaljplan för del av kvarter 411 i Smedsby
Framlagt: 7.6–8.7.2019
Observera att ämbetshuset är stängt måndagen 8.7.2019 och då finns planmaterialet framlagt vid ämbetshusets huvudingång. 
Skede: förslag (MBF 27 §)
Kontaktperson: Anne Holmback, planläggare 
Plankarta
Planbeskrivning
Bilaga A Program för deltagande och bedömning
Bilaga B Förminskning av detaljplankartan 

Söderskogen detaljplan
Framlagt: 7.6–8.7.2019
Observera att ämbetshuset är stängt måndagen 8.7.2019 och då finns planmaterialet framlagt vid ämbetshusets huvudingång. 
Skede: utkast (MBF 30 §)
Kontaktperson: Martina Bäckman, planläggare
Plankarta
Planbeskrivning
Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning
Bilaga 2 Uppföljningsblankett


 

Stadsfjärdsstråket, friluftsled
Friluftsledsplanen är framlagd: 7-21.5.2019

På grund av problem med kommunens e-posttrafik har man möjligt att lämna in anmärkningar ännu 3.7.2019

Anmärkningarna mot planen ska riktas till NTM-centralen i Södra Österbotten och lämnas in till Korsholms kommuns planläggning.

Kontaktperson: Barbara Påfs
Karta
Planbeskrivning
Bilaga 1, utredning
- del 1
- del 2
- del 3


 Blankett för åsikt/anmärkning