Framlagda planer


Planer du kan lämna synpunkter på

Alkärret detaljplan, Tölby
Framlagt 18.10-16.11.2018 
Skede: program för deltagande och bedömning (MBL 63§) 
Kontaktperson: Martina Bäckman
Program för deltagande och bedömning

Ändring av detaljplan för del av kvarter 411 samt Violgränd i Smedsby
Framlagt 18.10-16.11.2018 
Skede: program för deltagande och bedömning (MBL 63§) 
Kontaktperson: Anne Holmback
Program för deltagande och bedömning

Ändring av detaljplan för kvarter 20 på Fågelbergets företagscenter
Framlagt 18.10-16.11.2018 
Skede: program för deltagande och bedömning (MBL 63§) 
Kontaktperson: Marika Häggblom
Program för deltagande och bedömning

Ändring av detaljplan för kvarter 604a på Smedsby företagscenter
Framlagt 18.10-16.11.2018 
Skede: program för deltagande och bedömning (MBL 63§) 
Kontaktperson: Marika Häggblom
Program för deltagande och bedömning


 

Blankett för åsikt/anmärkning