Framlagda planer


Planer du kan lämna synpunkter på


INBJUDAN
onsdagen 8.8.2018 kl. 16–19 ordnas i Futura 1 (Företagaregatan 17, Runsor, Vasa) information om Granholmsbackens planer samt Vasa stads förslag till Långskogens delgeneralplan och förslaget till detaljplan för Långskogens storindustriområde. Man kan bekanta sig med materialet kl. 16–19 och presentations- och diskussionstillfället börjar kl. 17. Välkommen!


Revidering av delgeneralplan för Granholmsbacken i Toby
Framlagt 1-31.8.2018. 
Skede: förslag (MBF 19§) 
Kontaktperson: Anne Holmback, Barbara Påfs
Plankarta
Planbeskrivning
Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning
Bilaga 2 Förminskning av delgeneralplane kartan
Bilaga 3 Illustrationer
Bilaga 4 Konsekvensbedömningen
Bilaga 5 Bemötanden
Granholmsbackens och Lågnskogens kombinationskarta

Detaljplan för Granholmsbacken II i Toby
Framlagt 1-31.8.2018. 
Skede: förslag (MBF 27§) 
Kontaktperson: Anne Holmback, Barbara Påfs

Plankarta
Planbeskrivning
Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning
Bilaga 2 Förminskning av delgeneralplane kartan
Bilaga 3 Illustrationer
Bilaga 4 Konsekvensbedömningen
Bilaga 5 Bemötanden
Granholmsbackens och Lågnskogens kombinationskarta


 

Blankett för åsikt/anmärkning