Lediga tomter

Tomter web

 


 

Tomter för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader                                                                                                      

Ansökningstiden förlängs till  25.10.2019, kompletteringar kan göras t.o.m. 22.11.2019.

Kommunen bjuder ut tre tomter för centrumfunktioner. På en av tomterna finns möjlighet att bygga servicebostäder. Tomterna finns i Smedsby centrum. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om fördelningen av tomterna 11.12.2019.

Presentationsmaterial och ansökningsblanketter

Tilläggsuppgifter:
Simon Weiner, tfn 06 327 7177
Barbara Påfs, tfn 044 727 7905
Ben Antell, tfn 050 696 18.

Ansökningarna ska lämnas in senast 25.10.2019 kl. 16 till planlaggning@korsholm.fi eller till Korsholms kommuns planläggning, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.


 

Egnahemstomter

Korsholms kommun har lediga egnahemstomter i flera olika byar. De lediga tomterna är belägna på detaljplanerade områden eller på områden med markanvändningsplan. Tomterna på detaljplanerade områden har färdigt utbyggd kommunalteknik, medan de på markanvändningsplan kan sakna kommunalteknik. 

Tomtreserveringsbeslut  kan göras genast efter att ansökan inlämnats. Reserveringen gäller i tio månader, inom vilken tid bygglovsansökan skall inlämnas. Efter inlämnat bygglovsansökan kan tomten säljas.

Vissa av tomterna är färdigt egna fastigheter, och för dem debiteras en fastighetsbildningsavgift på 1 000 €. För övriga tomter står köparen för lantmäteriavgiften när tomten styckas till egen fastighet. Det är köparen som betalar köpvittnesarvodet enligt fastställd förordning, i dagsläget 120 €.

Rad-, Par- och Höghustomter

Korsholms kommun har lediga rad- och parhustomter i Smedsby, Böle, Solf, Veikars, Västerhankmo och Norra Vallgrund. De lediga tomterna är belägna på detaljplanerade områden eller på områden med markanvändningsplan. Tomterna på detaljplanerade områden har färdigt utbyggd kommunalteknik, medan de på markanvändningsplan kan sakna kommunalteknik.

Tomtreserveringsbeslut  görs av samhällsbyggnadsnämnden. Reserveringen gäller i ett år, inom vilken tid bygglovsansökan skall inlämnas. Efter inlämnad bygglovsansökan kan tomten arrenderas. Tomtreserveringsprinciperna i sin helhet finns som skild bilaga.

Kartans ikoner är hämtade från Map Icons Collection.
Företagstomter

Uppgifter angående lediga företagstomter finns på en egen sida under  "Näringsliv och arbete" 

Nya tomter

Nya tomter som tidigare inte kunnat ansökas delas alltid ut via en allmän tomtansökan. Den allmänna tomtansökningen ordnas vanligtvis i februari-mars  samt i  oktober och pågår i två veckor.

Ifall du är intresserad av lediga bostadstomter  kontakta: