Detta händer 2018

I budgeten för 2018 finns 400 000 euro reserverat för ändamålet.

Fakta: 

Parkeringsområdet intill nuvarande torg och Ekstras parkering anläggs.

En rondell i korsningen Bölevägen-Centrumvägen-Korsholmsvägen  anläggs. Rondellen skall vara färdigställd och asfaltbelagd 10.7.2018. 

Centrumvägen på avsnittet korsningen Marknadsvägen till nya rondellen byggs om.

Bölevägen på avsnittet rondellen till Emmavägen förbättras och en lätt trafikled byggs.

Refugerna  på Korsholmsvägen på avsnittet från  Olavsvägen till mittemot ”Ringfant” avlägsnas.

 Avloppslednings,- vatten samt regnvattenledningar på området anläggs enligt uppgjorda planer.

Teleoperatörernas ledningar som i dagsläget finns bland annat på den lätta trafikleden flyttas genom att skyddsrör placeras- anläggs på Korsholmsvägen. Skyddsrör anläggs även i övrigt enligt uppgjorda planer i vägkroppen.

Trafikljusen vid korsningen avlägsnas.