Vattenmätaravläsning

OBS! På grund av tekniska problem går det inte att lämna in vattenmätarställningen elektroniskt eller per e-post. Kunden ska istället fylla i den hemskickade blanketten och returnera den per post. 

Kunden ska på egen hand läsa av sin vattenmätare och uppge de värden som behövs för faktureringen. Detta ska göras årligen vid den tidpunkten som fastställs av vattentjänstverket.

Inloggning