Anslutningar

Anslutning till kommunal vatten- och avloppsledning

För att bygget ska kunna anslutas till ett kommunalt ledningsnät ska byggaren ha ett anslutningsavtal med kommunens vattentjänstverk. Vattentjänstverket sköter även inkopplingen till kommunens ledningsnät.

Se vattentjänstverket.

 

Anslutning till elnätet

Ett avtal om elanslutning kan ingås med

Oy Vasa Elektriska Ab

 

Anslutning till kabel-tv-nät

Ett avtal om kabel-tv-anslutningar kan ingås med

Anvia Abp