Fastighetsverket

Fastighetsverket tillhandahåller, underhåller och förvaltar kommunens byggnader och lokaler samt till dem anslutna yttre områden. Fastighetsverket handhar även kommunens köks- och städfunktioner. Servicen ges för kommuninvånarnas och kommunanställdas trivsel och välbefinnande. För att nå dessa mål har fastighetsverket en egen organisation inom koncerntjänster för samhällsbyggnad.

Fastighetsverket har hand om drift och underhåll av kommunens byggnader och till dem anslutna uteområden.

Kommunens egna lokaler är fördelade enligt följande:

Lokaler

Antal

Lokalyta

Administrativa lokaler

31 (st)

21 755 m²

Hälsogårdar och –stationer

6 (st)

10 602 m²

Skolor

22 (st)

34 295 m²

Daghem

23 (st)

6 679 m²

Brandstationer

10 (st)

2 585 m²

Sport- och fritidsbyggnader

17 (st)

1 864 m²

Bostadslägenheter

60 (st)

5 085 m²

Industri- och lagerutrymmen

4 (st)

5 374 m²

Uthyrningen av bostäderna sköts i samarbete med FAB Korsholms bostäder.

Uthyrningen av industri-, kontors- och lagerutrymmen handhas av fastighetschefen.

Uthyrning av enskilda utrymmen på timdebitering sköts av förmannen vid respektive lokala enheter.