Försäljning av markområden

Kommunstyrelsen i Korsholm beslöt på sitt möte 16.12.2019 att verkställa kommunfullmäktiges beslut från 19.5.2016 om att sälja kommunens överloppsmarkområden.  

Försäljningen sköts via nätauktionssidan Huutokaupat. Varje objekt säljs under en månads tid. 

Objektspecifik information, auktionsvillkor och budgivnings- samt betalningsinstruktioner bifogas till varje uppladdat objekt på nätauktionssidan.

Pågående försäljningar

-

Avslutade försäljningar

Brändövik fotbollsplan, 1,5 ha (försäljningen avslutas 7.3.2020 kl. 19.30) 

Skogsskifte, Bredskär-Herrgård, 1,6 ha (försäljningen avslutas 14.3.2020 kl. 19.30)

Skogsskifte, Svennisback, 5,9 ha (försäljningen avslutas 28.3.2020 kl. 19.30) 

Skogsskifte, Gädda, 2,9 ha (försäljningen avslutas 4.4.2020. kl. 19.30)

Skogsskifte, Vestersolf, 2,6 ha (försäljningen avslutas 18.4.2020 kl. 19.30)

Skogsskifte, Farmområdet, 6,1 ha (försäljningen avslutas 25.4.2020 kl. 19.30)