Framlagda planer


Planer du kan lämna synpunkter på

Vänligen kom överens på förhand om ett besök till ämbetshuset
via planlaggning@korsholm.fi eller via växeln (06) 327 7111.

En blankett för inlämnande av åsikt/anmärkning hittas här: Åsikt/anmärkning.


Ändring av detaljplan Granholmsbacken II, Toby
Framlagt: 9–22.10.2020
Skede:  Ett program för deltagande och bedömning (MBL 63 §).
Kontaktpersoner: Barbara Påfs, planläggningschef och Anne Holmback, planläggare
Ett program för deltagande och bedömning


Visionsplan för ändring av detaljplan för kvarter 224 m.fl. invid Korsholmsvägen
Framlagt: 8.10–6.11.2020 
Kontaktperson: Barbara Påfs, planläggningschef
Visionsplanen