Framlagda planer


Planer du kan lämna synpunkter på
 

Vänligen kom överens på förhand om ett besök till ämbetshuset
via planlaggning@korsholm.fi eller via växeln (06) 327 7111.


Fältarbete i Replot

Korsholm kommun utför i samarbete med Sweco Ympäristö Oy en byggnadsinventering och en naturutredning för uppgörande av Replot delgeneralplan. Inventeringarna pågår under maj–juli. Närmare information i infobrevet nedan eller av Catarina Simons, tfn 06 327 7173.
Infobrev


Ändring av detaljplan i kvarter 43 i Smedsby
Framlagt 15.5–15.6.2020
Skede: Ett förslag till plan är framlagt (MBF 27 §).
Kontaktperson: Barbara Påfs, planläggningsingenjör
Plankarta
Planbeskrivning

Utvidgning och ändring av detaljplan över del av Hultvägen och Svedjeback i Karperö
Framlagt 15.5–15.6.2020
Skede: Ett program för deltagande och bedömning är framlagt (MBL 63 §).
Kontaktperson: Anne Holmback, planläggare
Program för deltagande och bedömning 


 

Ändring av detaljplan för kvarter 13 a i Solf
Framlagt 30.4–29.5.2020
Skede: Ett program för deltagande och bedömning är framlagt (MBL 63 §).
Kontaktperson: Anne Holmback, planläggare
Programmet för deltagande och bedömning 

Ändring och utvidgning av detaljplan för kvarter 14 a, 14 b och 14 c i Solf
Framlagt 30.4–29.5.2020
Skede: Ett program för deltagande och bedömning är framlagt (MBL 63 §).
Kontaktperson: Anne Holmback, planläggare
Programmet för deltagande och bedömning 


 Blankett för åsikt/anmärkning