Framlagda planer


Planer du kan lämna synpunkter på

Vänligen kom överens på förhand om ett besök till ämbetshuset
via planlaggning@korsholm.fi eller via växeln (06) 327 7111.

En blankett för inlämnande av åsikt/anmärkning hittas här: Åsikt/anmärkning.


Fältarbete i Replot

Korsholm kommun utför i samarbete med Sweco Ympäristö Oy en byggnadsinventering och en naturutredning för uppgörande av Replot delgeneralplan. Inventeringarna pågår under maj–juli. Närmare information i infobrevet nedan eller av Catarina Simons, tfn 06 327 7173.
Infobrev


Utvidgning och ändring av detaljplan för Kvevlax industriområde
Framlagt 1.7–20.8.2020
Skede: Ett program för deltagande och bedömning samt 
ett planutkast är framlagda (MBL 63 §, MBF 30 §).
Kontaktperson: Martina Backman, planläggare
Plankarta
Ett program för deltagande och bedömning 


Planläggningsöversikt 2020
Framlagt 24.6–12.8.2020
Kontaktperson : Marika Häggblom, planläggningsingenjör
Planläggningsöversikt 2020


En blankett för inlämnande av åsikt/anmärkning hittas här: Åsikt/anmärkning.