Tomter redo för pälsfarmning

Korsholms kommun och Vörå kommun har ett gemensamt farmområde i Vassor. Området består av 9 tomter lämpade för pälsfarmning. De stora vägarna är redan byggda och efter reservation färdigställs den resterande kommunaltekniken. 

På Korsholms sida finns 4 tomter med en totalareal på nästan 8,5 ha (1,8 ha + 2,5 ha + 1,9 ha + 2,3 ha). På Vörås sida finns 5 tomter, med en totalareal på nästan 12,3 ha (2,1 ha + 2,2 ha + 2,5 ha + 2,4 ha + 3,1 ha). 

Detaljplanen för Korsholms del av farmområdet hittas via följande länk: Område för pälsfarmning. Tomterna som kan reserveras har beteckningen ME-1 på område 801 och 802. Planebeskrivning hittas via denna länk: Planebeskrivning. 

Vid eventuella frågor kontakta vår tekniska direktör Ben Antell, e-post: ben.antell@korsholm.fi, tel: +358 506 96 18.