Kontaktuppgifter

Samhällsbyggnadsnämnden i Korsholm
Centrumvägen 4
65610 Korsholm
sbn@korsholm.fi