Smedsby centrum

Smedsby centrum förändras

Arbetet med att förnya Smedsby centrum inleds under försommaren 2018. Under arbetets gång kommer specialarrangemang för trafiken i Smedsby att råda. Arbetet inleds med byggandet av en rondell i korsningen mellan Centrumvägen och Korsholmsvägen.

En förnyelse av det här slaget hör inte till vanligheterna, men Korsholms kommun vill gå i bräschen för ett modernare och livskraftigare centrum.

Kommunen informerar kontinuerligt på denna sida och via sociala medier om hur projektet fortskrider. Under "arrangemang" hittas även mer detaljerad information om trafikarrangemangen.