Smedsby centrum

Smedsby centrum har genomgått en förändring ända sedan försommaren 2018.

Målet med förnyelsen har varit att uppnå ett modernare och livskraftigare centrum.