Om projektet

Revideringen av delgeneralplanen för Smedsby samt ändringen av detaljplanen för Smedsby centrum 1 vann laga kraft (15.12.2017). Kommunen påbörjade efter det arbetet med att förnya Smedsby centrum.

Totalt har kommunen budgeterat 1,6 miljoner euro fram till 2022 för förnyelsen. 

Fakta:

Projektet är indelat i fyra skeden.  Entreprenör för skedena 1 och 2 är Sundström Ab. Entreprenör för de övriga skedena konkurrensutsätts tidigast år 2020.

Huvudentreprenör: Sundström Ab från Pedersöre. Ansvarig byggmästare, ingenjör Emil Hagman. Arbetschef, ingenjör Emil Sundström.

Kommunalteknik: Ramboll Finland har uppgjort den kommunaltekniska planeringen. Kontaktperson vid Ramboll är ingenjör Mikko Uljas.

Byggherre: Korsholms kommun/ Samhällsbyggnad. Projektchef är ingenjör Hans Hjerpe och som övervakare fungerar ingenjör Kim Ehrs.

Tidsplan: Arbetet inleds i början av maj 2018. Skede 1 skall vara färdigställt senast 30.10.2018 och skede 2 skall vara färdigställt 30.10.2019.

Allmän information: Den nuvarande tunneln för lätt trafik kommer att fortsättningsvis vara i användning.