Om projektet

Revideringen av delgeneralplanen för Smedsby samt ändringen av detaljplanen för Smedsby centrum 1 vann laga kraft (15.12.2017). Kommunen påbörjade efter det arbetet med att förnya Smedsby centrum.

Totalt har kommunen budgeterat 1,6 miljoner euro fram till 2022 för förnyelsen. 

Fakta:

Projektet är indelat i fyra skeden. Entreprenör för skedena 1 och 2 har varit Sundström Ab. Entreprenör för de övriga skedena konkurrensutsätts tidigast år 2020.

Byggherre: Korsholms kommun/ Samhällsbyggnad. Projektchef är ingenjör Hans Hjerpe och som övervakare fungerar ingenjör Kim Ehrs.