Smedsby skolcentrum

Smedsby skolcentrum förändras

Arbetet med att förnya Smedsby skolcentrum inleddes under försommaren 2018.

Kommunen informerar kontinuerligt på denna sida och via sociala medier om hur projektet fortskrider.
Under "arrangemang" hittas även mer detaljerad information om trafikarrangemangen.