Detaljplan och information

Detaljplaneändringen för Smedsby skolcentrum godkändes av kommunfullmäktige 23.5.2019 och planen trädde i kraft 7.8.2019.

Planen hittas i sin helhet via följande länk: Detaljplan.
Planbeskrivningen ligger bakom följande länk: Planbeskrivning.
Bilagorna hittas här: Bilagor.