Detta händer 2020

Kommunen planerar bygga en rondell vid korsningen Almavägen – Matildavägen – Bölesundsvägen under sommaren 2020.

Kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten i december 2019. Om pengar för ändamålet beviljas så inleds byggarbetena efter att skolorna stängts i början av juni 2020. Målet är att rondellen ska stå klar inom september månad.

Efter att rondellen blivit byggd kommer kommunen att stänga av den södra infarten till Almavägen vid den nya rondellen.