Smedsby Värmeservice

Fjärrvärme

Smedsby Värmeservice Ab handhar fjärrvärmeförsäljningen och fjärrvärmedistributionen i de centrala delarna av Smedsby.

Kontaktperson
Verkställande direktör Andreas Granholm
Industrivägen 6
65610 Korsholm
Tfn  044 727 7384  smedsby.varmeservice(at)korsholm.fi

Anslutningar och priser

Bolagets verkställande direktör ger uppgifter om anslutningskostnader och förbrukningsavgifter.

Felanmälan

Serviceavtal angående underhåll och dejour finns avtalat med Vasa Elektriska Ab. Felanmälan kan göras 24 timmar i dygnet, tfn (06) 324 5710.