Smedsby torg

IMG 4273

Om du vill komma och sälja till torget så ska du först göra en anhållan om det till tekniska direktören. Detsamma gäller för andra typer av tillfällig verksamhet t.ex. marknader som man vill arrangera på kommunens områden.

Om man vill placera skyltar, ledningar eller motsvarande på kommunens områden begär man lov av projekteringsingenjören för husbyggnad eller fastighetschefen om det gäller kommunens byggnader.

Gäller det något arrangemang som berör trafik och vägar är det vägmästaren som ger tillstånd. 

Tekniska direktören: Ben AntellIMG 4301
Vägmästare: Kjell Sundsten
Tf.fastighetschef: Peter Hedström

Projekteringsingenjör: Hans Hjerpe

 

 

 

Prislista