Vägbelysning

Smedsby 1

Korsholms kommun äger och ansvarar för all vägbelysning i kommunen med undantag för en del större vägar som NTM-centralen handhar. Vägbelysningen i kommunen hör under samhällsbyggnadsnämnden vilken tar beslut om allt från större projekt till tänd- och släcktider för belysningen. Kommunen har hand om drygt 5300 ljuspunkter totalt, vilket motsvarar en sträcka på över 200 kilometer.

Vad är på gång

 Första vägbelysningen byggdes i kommunen på 1960 talet, vi har fortfarande drygt 700 ljuspunkter som är från år 1975 och äldre, dvs de har uppnått en ålder på 40 år och mera, här är förutom själva armaturen också stolpar och kablage i stort behov av förnyelse. Utgående från de budgetmedel vi får till förfogande försöker vi få så många ljuspunkter som möjligt förnyade varje år, börjandes från de områden var armaturerna är i sämst skick och således kräver mest underhåll. Ungefär 100 ljuspunkter blir sanerade per år.

 Försäljningen av kvicksilverlampor förbjuds detta år vilket gör att kommunen också eftersträvar att få utbytt så mycket kvicksilverarmaturer som möjligt till modernare alternativ. Utöver de 100 ljuspunkter där vi byter ut allt så förnyar vi också ca 150 ljuspunkter per år, här är det då endast själva armaturen som byts ut.

 Utöver detta har vi också för avsikt att ta i bruk centraliserad styrning av belysningen vilket gör att man betydligt effektivare kan styra tändning och släckning.

Så här är vägbelysningen tänd i kommunen

  • Längs huvudlederna i Smedsby samt på industriområdena i Smedsby och Vikby tänds belysningen vid skymning och släcks vid gryning

  • I Smedsby Böle området från klockan 05.00 till gryning och från skymning till 01.00

  • I övriga kommunen från klockan 06.00 till gryning och från skymning till 22.30

  • Vägbelysningen är släckt i Smedsby-Böle området mellan 1 juni och 31 juli

  • Vägbelysningen är släckt i övriga kommunen mellan 15 april och 15 augusti

Så här sköter vi vägbelysningen

  • Vi åtgärdar allvarliga fel och byter söndriga lampor vid korsningar och övergångsställen så fort som möjligt.

  • Två gånger per år gör vi en översyn och inspekterar alla ljuspunkter. Vi åtgärdar fel och byter ut söndriga lampor.

(Observera att belysningen kan vara tänd dagtid vid servicearbeten).

Informera oss om söndriga lampor

Informera oss om söndriga lampor i första hand genom att fylla i vårt webbformulär. Det går också att ta kontakt per telefon.

Vardagar kl. 07.30-16.00 tfn 050-696 19

(Övriga tider endast vid akuta fel som innebär fara)