Kontaktuppgifter

E-post: miljoenheten(at)korsholm.fi
Växel (Korsholm): 06 327 7111

       
Miljö- och hälsoskyddschef Tommy Stenlund 044 727 1284

tommy.stenlund(at)korsholm.fi

Chef för miljövården Anna-Maria Mattfolk 050 336 5013 anna-maria.mattfolk(at)korsholm.fi
     
Avdelningen i Korsholm
   
Centrumvägen 4, 65610 Korsholm 
   
Miljö- och hälsoinspektör     
Bernice Solstrand Livsmedel 050 696 28 bernice.solstrand(at)korsholm.fi
Camilla Österberg-Mattila (må-to) Miljövård 050 403 4053 camilla.osterberg-mattila(at)korsholm.fi
Marica Stolpe (ti-fre) Miljövård 044 727 7995 marica.stolpe(at)korsholm.fi
Jenni Siirilä Miljövård 044 424 9290 jenni.siirila(at)korsholm.fi
Annika Öst Hälsoskydd 044 727 7314 annika.ost(at)korsholm.fi
Suvi Jaakkola (må-ti) Livsmedel 040 579 8532 suvi.jaakkola(at)korsholm.fi

Byråsekreterare

     
Lisa Martens Administration 044 727 7379 lisa.martens(at)korsholm.fi
       
Avdelningen i Vörå
   
Vöråvägen 18, 66600 Vörå      
       
Miljö- och hälsoinspektör     
Mari Rantala Livsmedel och hälsoskydd 050 592 4903 mari.rantala(at)korsholm.fi
       
Avdelningen i Malax
   
Malmgatan 5, 66100 Malax       
       
Miljö- och hälsoinspektör       
Marcella Pellas  Livsmedel och hälsoskydd  050 336 9860  marcella.pellas(at)korsholm.fi 
       
Avdelningen i Närpes 
Kyrkvägen 2, 64200 Närpes 
   
       
Miljö- och hälsoskyddschef    
Tommy Stenlund 044 727 1284 tommy.stenlund(at)korsholm.fi
Chef för miljövården    
Anna-Maria Mattfolk 050 336 5013 anna-maria.mattfolk(at)korsholm.fi
Miljö- och hälsoinspektör      
Linda Nordmyr (ti-fre) Miljövård 044 727 1263  linda.nordmyr(at)korsholm.fi 
Maria Nylund  Hälsoskydd  050 549 6046  maria.nylund(at)korsholm.fi 
Kerstin Häggqvist  Miljövård (Korsnäs) 044 424  9154  kerstin.haggqvist(at)korsholm.fi 
Danielle Lindén Livsmedel 040 579 8521  danielle.linden(at)korsholm.fi 
       
Avdelningen i Kristinestad  
   
Skolgatan 11 A, 64100 Kristinestad      
       
Miljö- och hälsoinspektörer      
Kevin Lundenius Hälsoskydd  050 409 9354  kevin.lundenius(at)korsholm.fi 
Suvi Jaakkola (ons-fre) Livsmedel 040 579 8532 suvi.jaakkola(atkorsholm.fi
Sonja Grönholm  Miljövård  040 052 2102  sonja.gronholm(at)korsholm.fi 
Jens Hannus  Miljövård, vindkraft  044 727 1202  jens.hannus(at)korsholm.fi