Veterinärernas kontaktuppgifter och veterinärmottagningar

Inom Västkustens miljöenhets samarbetsområde finns 5 st. veterinärmottagningar. Samtliga veterinärer har telefontid varje dag kl. 8–9. Man kan ringa till vilken veterinär man vill inom samarbetsområdet. I brådskande fall efter kl. 16.00 skall man ringa till den jourhavande veterinären.

KORSHOLM VÖRÅ MALAX 
Veterinär Anne Niemi Veterinär Salla Kaattari Veterinär Sofia Skog (deltid)
Sandasvägen 19, 66600 Vörå Rejpeltvägen 12, 66600 Vörå Länsmansvägen 1, 66100 Malax
0500 263 207 050 303 2556 050 338 1144
anne.niemi(at)korsholm.fi salla.kaattari(at)korsholm.fi sofia.skog(at)korsholm.fi
    Liisa Schreibmaier vikarie
PÖRTOM KRISTINESTAD  TILLSYNSVETERINÄR
Veterinär Liisa Schreibmaier Veterinär Jarkko Oksanen (deltid)

 Veterinär Irmeli Sillantaka

Matuschvägen 6, 66270 Pörtom Mellangärdsvägen 7C, 64140 Tjöck  
0400 261 667 040 036 2462  044 727 1371
liisa.schreibmaier(at)korsholm.fi jarkko.oksanen(at)korsholm.fi  irmeli.sillantaka(at)korsholm.fi
  Eira Hyvätti vikarie  7.9-31.12.2020 (deltid)
  eira.hyvatti(at)korsholm.fi