Miljöhälsovård

Västkustens miljöenhet är ett samarbetsområde för miljöhälsovården i kommunerna Korsholm, Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes och Vörå. Miljöhälsovårdens verksamhetspunkter finns i Korsholm, Kristinestad, Malax, Närpes och Vörå.

Miljöhälsovården består av livsmedelstillsyn och tillsyn av miljöhygien, utredningar av inomhusklimat, kvalitetskontroll av hushållsvatten och badvatten, bedömning av hälsorisker, kontroll av strålning samt beredskap för miljöolyckor.

Hälsoskyddsmyndighetens beredskap

https://stm.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/kuntainfo-terveydensuojeluviranomaisten-on-varauduttava-koronavirustilanteeseen

https://stm.fi/documents/1271139/21203212/Kuntainfo_koronavirusohje_sv_final_verkkoon.pdf/b56ae40f-373a-9d78-e46e-7efacf801044/Kuntainfo_koronavirusohje_sv_final_verkkoon.pdf