Badvattenkvaliteten i Kaskö och Närpes

Badvattenkvaliteten 2020

I tabellen anges datum då badvattenprovtagningen utförs. Badvattenresultaten publiceras 3-4 dagar efter provtagningen, då laboratoriet har analyserna av proven klara.

EU-badstränder

Badstrand

Datum
Vattnets temperatur °C Intestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Mariestrand  1.6.2020  15,9  <1  1  Nej
  22.6.2020  21,6  1  1  Nej
  13.7.2020  18,1  1  4  Nej
  29.7.2020    -  -  -  Ja
  3.8.2020  19,6  <1   3   Nej
  6.8.2020  -  -          -  Ja
  13.8.2020  -  -  -  Ja
Fagerö 1.6.2020  16,8  <1  9  Nej
  22.6.2020  22,1  <1  13   Nej
  13.7.2020  17,6  71  64  Nej
  29.7.2020    -   -   -  Nej
  3.8.2020  19,5  130  190   Nej 
  7.8.2020  -  - -  Nej
  13.8.2020  -  - -  Nej
Tjärlax  1.6.2020  12,3  <1  3  Nej
  22.6.2020  18,2  <1  12  Nej
  13.7.2020  17,5  <1  3  Nej
  29.7.2020    -   -   -  Ja
  3.8.2020  19,0  <1 14   Ja 
  7.8.2020  -  - -  Ja
  13.8.2020  -  - -  Ja

 


Badstrand

Datum
Vattnets temperatur °C Intestinala enterokocker
cfu/100 ml 
Eschericia coli
MPN/100 ml 
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Töjby 22.6.2020  21,4  1  3 Nej
  13.7.2020  18,2  14  24 Nej
  29.7.2020    -   -   - Nej
  3.8.2020  20,2   10  4 Nej 
  7.8.2020  -  -  - Nej
  13.8.2020  -  -  - Nej
Vargberget (insjö) 22.6.2020  23,1  2  2 Nej
  13.7.2020  18,2  <1  <1 Nej
  29.7.2020    -   -   - Nej
  3.8.2020  20,1  2  5 Nej 
  7.8.2020  -  -  - Nej
Vargholmen 22.6.2020  18,8   1  2  Nej
  13.7.2020  17,4  5  12 Nej 
  29.7.2020   -  -   - Nej
  3.8.2020  19,0  6  16 Nej 
  7.8.2020  -  -  - Nej
  13.8.2020  -  -  - Nej
Verkan 22.6.2020  22,8  2  7 Nej 
  13.7.2020  18,8  1  34 Nej
  29.7.2020    -  -   - Nej
  3.8.2020  20,2 16   12 Nej 
  7.8.2020  - -  - Nej
  13.8.2020  - -  - Nej

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i Social och Hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.