Badvattenkvaliteten i Korsholm

Badvattenkvaliteten 2020

I tabellen anges datum då badvattenprovtagningen utförs. Badvattenresultaten publiceras 3-4 dagar efter provtagningen, då laboratoriet har analyserna av proven klara.

EU-badstrand

Badvatten

Datum
Vattnets temperatur °C Intestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Karperö 1.6.2020  17  <1  <1  nej
  22.6.2020  21,9  <1  4  nej
  13.7.2020  17,8  47  51  nej
  29.7.2020  -  -  -  nej
  3.8.2020  19,4  <1  1  nej

 


Badstrand

Datum
Vattnets temperatur °C Intestinala enterokocker
cfu/100 ml
Eschericia coli
MPN/100 ml
Cyanobakterier
(blågröna alger)
ja/nej 
Björkö 23.6.2020  18,5 37  34  nej 
  14.7.2020  15,9 10 71 nej
  29.7.2020  - - - nej
  4.8.2020  17,8  1  3 nej
Bullerås 23.6.2020  19,2  17  93  nej 
  14.7.2020  17,3  1  3 nej 
  29.7.2020
4.8.2020
7.8.2020
11.8.2020
 -
 17,5
 -
 -
 -
 3
 -
 -
 -
 23
 -
 -
ja
ja
ja
nej
Fjärdskär 23.6.2020  19,2 30  410  nej 
  14.7.2020  16,8 <1  7 nej
  29.7.2020  -  -  - nej
  4.8.2020
7.8.2020
11.8.2020
14.8.2020
21.8.2020
24.8.2020
 18,5
 -
 -
 -
 -
 -
 <1
 -
 -
 -
 -
 -

 1 
 -
 -
 -
 -

nej 
ja
lite
ja
nej

Furuskär 22.6.2020  20,0  <1  5 nej
  13.7.2020  18,1  <1  9 nej
  29.7.2020  - - - nej
  3.8.2020  19,3  2  2  nej 
Grönvik, Iskmo 22.6.2020  20,1  5  440 nej
  13.7.2020  17,1  7  10 nej
  29.7.2020  -  -  - nej
 

3.8.2020
7.8.2020
11.8.2020

 19,2
 -
 -
 3
 -
 -
 2
 -
 -

nej
ja
nej

Norra Vallgrund 23.6.2020  18,5 <1  <1  nej 
  14.7.2020  17,9 <1  6 nej
  29.7.2020  -  -  - nej
 

4.8.2020
7.8.2020

 18,4
 -
 12
 -
 4
 -
nej
nej
Petsmo 22.6.2020  21,3  2  5 nej
  13.7.2020  18,2  17  29 nej
  29.7.2020  - - - nej
  3.8.2020  19,4  19 nej
Replot 23.6.2020  15,3 24  36  nej 
  14.7.2020  18,7 16 23 ja 
  29.7.2020  - - - ja
  4.8.2020
7.8.2020
11.8.2020

 17,8
 -
 -


-
-

9
-
-

lite 
lite
nej
Sommarösund 23.6.2020  21,9  nej 
  14.7.2020  19,2  <1  nej 
  29.7.2020  - - - nej
  4.8.2020
7.8.2020
11.8.2020
 18,9
 -
 -
30
-
-
24
-
-
nej
lite 
nej
Toby 22.6.2020  23,0 nej
  14.7.2020  17,4 20  nej 
  29.7.2020 - - - nej
  3.8.2020  19,1   7 81 nej
Vistan 23.6.2020  19,9 <1  <1  nej 
  14.7.2020  17,7 14  31  nej
  29.7.2020 - - - nej
  4.8.2020  18,1  5 nej
Österhankmo 22.6.2020  21,5 4 10  nej
  13.7.2020  18,1 74 53 nej
  29.7.2020 - - - nej
  3.8.2020  19,2 <1  2 nej

Badvatten vid kusten uppfyller kvalitetskraven när halten intestinala enterokocker är < 200 cfu/100ml och Escherichia coli < 500 cfu/100 ml. Om badstranden finns vid en insjö är kvalitetskraven för intestinala enterokocker < 400 cfu/100 ml och Escherichia coli < 1 000 cfu/100 ml. Kvalitetskraven fastställs i Social och Hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav och övervakning vid allmänna badstränder 177/2008 och 354/2008.


Friluftsbadet i Solf (stora/lilla bassängen)
Datum Temperatur Heterotr. bakt.22 °C Heterotr. bakt. 36 °C Pseudom.
aerug.
Grumlighet Ph Fri klor Bunden klor KMNO4 Urea Nitrat

 

Friluftsbadet i Solf är stängt hela säsongen 2020.